Participants

Case Study

Αθήνα

Georgios Koukios

Georgios Chronopoulos

Charis Papandreadis

Fotis Papadopoulos

Χανιά

Michaela-Natalia Vassiliadi

Alexia Vassilopoulou

Dimitris Kiriakopoulos

Georgia Mosxou

Πάτρα

Antigoni Mamaloukou

Nikolas Siminis

Kalliopi Skylla

Georgia Mosxou

Θεσσαλονίκη

Anastasia Florou

Periklis Petridis

Kosmas Tsiakas

Rafailia Ampla

Team Design

Αθήνα

Spyridon Stalikas

Ioannis Sarakatsanis

Dimirtios Tsitouris

Emmanouil Ksenikos

Χανιά

Ioannis Tsiklis

Maria Tsifsoglou

Eleytherios Mparmpakos

Ioanna Kotsou

Πάτρα

Efstratios Rigas

Tsiaktanis Konstantinos

Ian Papadopoulos

Dimitris Giannopoulos

Θεσσαλονίκη

Vassilios Sideris

Anastasios-Markos Pavlidis

Anastasia Pavlidou

Stergios Mpatikas