Συμμετέχοντες

Case Study

Αθήνα

Γεώργιος Κούκιος

Γεώργιος Χρονόπουλος

Χάρης Παπανδρεάδης

Φώτης Παπαδόπουλος

Χανιά

Μιχαέλα-Ναταλία Βασιλειάδη

Αλεξία Βασιλοπούλου

Δημήτρης Κυριακόπουλος

Γεωργία Μόσχου

Πάτρα

Αντιγόνη Μαμαλούκου

Νικόλας Συμίνης

Καλλιόπη Σκυλλά

Χρήστος Φρατζόλας

Θεσσαλονίκη

Αναστασία Φλώρου

Περικλής Πετρίδης

Κοσμάς Τσιάκας

Ραφαϊλία Άμπλα

Team Design

Αθήνα

Σπυρίδων Σταλίκας

Ιωάννης Σαρακατσάνης

Δημήτριος Τσιτούρης

Εμμανουήλ Ξενικός

Χανιά

Ιωάννης Τσικλής

Μαρία Τσίφσογλου

Ελευθέριος Μπαρμπάκος

Ιωάννα Κότσου

Πάτρα

Ευστράτιος Ρήγας

Τσιακτάνης Κωνσταντίνος

Ίαν Παπαδόπουλος

Δημήτρης Γιαννόπουλος

Θεσσαλονίκη

Βασίλειος Σιδέρης

Αναστάσιος-Μάρκος Παυλίδης

Αναστασία Παυλίδου

Στέργιος Μπατκοιάς