Συμμετέχοντες

Case Study

Αθήνα

 Μιχαλόπουλος Χρήστος

 Κούντρας Κωνσταντίνος

 Κατσουλάρης Βάιος

 Πουλής Ανδρέας

Χανιά

 Πολυχρονόπουλος Αναστάσιος

 Μπούρος Νικηφόρος

Χρυσοφάκης Μάρκος

Καμινάκης Βασίλης

Πάτρα

Φουρλάς Φραγκίσκος

Λινάρας Χάρης

Κουράση Θεοδώρα

Πουλίζου Μαρία

Θεσσαλονίκη

Βουλκόπουλος Ξενοφών

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος

Μελίτος Γεώργιος

Ανεσιάδης Γεώργιος

Team Design

Αθήνα

Καρδάσης Ευγένιος

Κουρουνάκης Φαίδων

Βώρος Γεράσιμος

Παρθενίδη Ευγενία

Χανιά

Βασσάλος Κωνσταντίνος

Χειλαδάκης Νικόλαος

Κουρσιούμης Νικόλαος

Νεονάκης Γεώργιος

Πάτρα

Κατσαμάνης Ζαχαρίας

Σιταράς Βασίλης

Λεμονιάς Άγγελος

Σιαμπλής Στέλιος

Θεσσαλονίκη

Χεργελετζάκης Κωνσταντίνος

Παπαγεωργίου Βασίλης

Χουρίδης Ηλίας

Κυριαζόπουλος Παύλος